Ortopedijos priemonių kompensavimas

Ortopedijos techninės priemonės apdraustiesiems kompensuojamos bazinėmis kainomis Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Sveikatos apsaugos ministro 2006-03-31 įsakymu Nr. V-234 ir jo pakeitimų 2007-06-22 įsakymu Nr. V-541, 2009 m. birželio mėn. 10 d. įsakymu Nr. V-466 ir 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-697, patvirtinto LR Sveikatos apsaugos ministro ir šios Tvarkos nustatyta tvarka.

Ortopedijos techninės priemonės reikalingumas apdraustajam turi būti nustatytas šių profesinių kvalifikacijų gydytojų, neviršijant jų kompetencijos:

– gydytojo chirurgo;
– plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo;
– gydytojo ortopedo traumatologo;
– fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

– gydytojo neurologo;
– gydytojo reumatologo;
– gydytojo neurochirurgo;
– gydytojo vaikų chirurgo.

Ortopedijos technines priemones apdraustajam skiria:

Pirminio, antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydymo įstaigų gydytojai specialistai, nurodyti arba pagal jų rekomendacijas, nurodytas medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) ar asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a), kitas pacientą gydantis gydytojas, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina ne didesnė kaip 289,85 Eur.

Antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydymo įstaigų gydytojai specialistai, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina ne didesnė kaip 579,71 Eur.

Antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydymo įstaigų gydytojų konsiliumai, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina didesnė kaip 579,71 Eur.

Ortopedijos technines priemones skiriantis gydytojas:

1. Medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) ar asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a) nurodo priemonės reikalingumą apdraustajam nustačiusios gydymo įstaigos pavadinimą, gydytojo vardą ir pavardę, ortopedijos techninę priemonę, skiriamą apdraustajam pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas medicinines indikacijas, ir tos priemonės charakteristiką. Medicinos dokumentų išrašas ar gydytojo įrašas asmens sveikatos istorijoje galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo įrašymo dienos;

2. Fiksuoja apdraustojo medicinos dokumentuose (forma Nr. 003/a, forma Nr. 025/a) veiksmus, susijusius su ortopedijos techninės priemonės skyrimu, pritaikymu, remontu, keitimu ir kt.;

3. Negali skirti kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių didesniam pacientų skaičiui nei suteikia konsultacijų. Vieno nozologinio ligos vieneto atveju (skirstymas pagal giminingus simptomus) kompensuojamos tik vienos ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidos;

4. Kartu su gydymo įstaiga, kurioje dirba, apmoka netikslingai paskirtos ortopedijos techninės priemonės kompensavimo išlaidas.

Pacientui kompensuojama dalis

Kompensavimo periodiškumas